Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Одобрени програми

 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

 

Курсове за всички педагогически специалисти

 

 1. Динамична класна за ефективно образование в богата на технологии среда

 2. Динамичен модел за прилагане на компетентностен подход в обучението

 3. Приложение на компетентностен подход в образованието – педагогически акценти и методически насоки

 4. Използване на уеб-базирани образователни технологии за реализиране на ефективен учебен процес

 5. Използване на метода "Обърната класна стая" в учебния процес

 6. Създаване на позитивна образователна среда по програмата Трениране на успешни учители на д-р Томас Гордън

 7. Проектно-базирано обучение в училище – акценти и насоки за приложение
 8. Портфолио на учителя
 9. Разработване на електронно портфолио на учителя.
 10. Използване на интернет технологии в учебния процес. Разработване на учителски блог
 11. Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365
 12. Организация и управление на учебно съдържание с One Note
 13. Запознаване със софтуер за работа с интерактивна дъска
 14. Създаване на онлайн урок с Office Mix
 15. Работа с електронни таблици в Excel
 16. Разработване на анимирани мултимедийни презентации
 17. Разработване на интерактивни PowerPoint презентации с използване на VBA
 18. Разработване на интерактивни упражнения с Excel – ребуси, кръстословици, пъзели
 19. Разработване на мултимедийни уроци с Prezi
 20. Компютърна графика – растерна и векторна
 21. Информационни технологии и компютърни системи за HTML програмиране в Интернет – акценти и насоки за приложение
 22. Информационни технологии и компютърни системи за работа с SQL бази от данни – акценти и насоки за приложение
 23. Информационни технологии и компютърни системи за работа с бази от данни – акценти и насоки за приложение
 24. Информационни технологии и компютърни системи за работа с електронни бележници – акценти и насоки за приложение
 25. Информационни технологии и компютърни системи за работа с електронни презентации– акценти и насоки за приложение
 26. Информационни технологии и компютърни системи за работа с електронни таблици– акценти и насоки за приложение
 27. Информационни технологии и компютърни системи за текстообработка и компютърна графика– акценти и насоки за приложение
 28. Кинопедагогика
 29. Музейна педагогика
 30. Приказките на етносите и народите в езиковото и литературното обучение на деца и ученици
 31. Разработване и управление на проекти в образованието
 32. Съвременни образователни технологии – портфолио в професионалното развитие на учителя
 33. Как да защитим своята интелектуална собственост и да не нарушаваме чуждата в образователните заведения
 34. Управление на качеството в образованието
 35. Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение
 36. Генерализирани разстройства на развитието /детски аутизъм, хиперактивност/
 37. Преходът подготвителната група – първи клас – особености и решения
 38. Професията на учителя и синдромът на емоционалното „изгаряне”
 39. Приложение на информационно-комуникационни технологии в обучението по музика
 40. Преносът на фолклорната традиция – методически насоки и иновативни практики
 

 

 

Курсове за педагогически специалисти – предучилищна педагогика

 

 1. Интегриране на технологии в детската градина чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска
 2. Учебна работа в детската градина в богата на технологии среда – работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер
 3. Разработване на дидактични ресурси за работа с интерактивна дъска в детската градина.
 4. Запознаване със софтуер за работа с интерактивна дъска
 5. Използване на интерактивни технологии и образователен софтуер в обучението по Английски език за детската градина
 6. Съвременни образователни технологии – портфолио в професионалното развитие на учителя
 7. Приобщаване на родителите към образователната институция – насоки и акценти
 8. Проектно-базирано обучение в детската градина
 

 

Курсове за педагогически специалисти – начална училищна педагогика

 

 1. Проектно-базирано обучение при интегриране на технологии 1. – 4. клас
 2. Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст
 3. Компютърно моделиране в началното училище

 

 

Курсове за педагогически специалисти – прогимназиален и гимназиален етап

 

 1. Проектно-базирано обучение при интегриране на технологии 5. – 12. клас
 2. LEGO роботиката като лост за формиране на интерес към техническите науки и развиване на логическо, творческо и критично мислене у ученици
 3. VBA (Visual Basic for Application) за разработване на образователни ресурси
 4. Визуално програмиране с Touch Develop
 5. Визуално програмиране със Scratch
 6. Геометричната задача – технологии на успеха
 7. Интегриране на технологии в обучението по математика 5-12 клас
 8. Мултимедиен урок в обучението 5-12 клас
 9. Мултимедиен урок в обучението по география и икономика 5-12 клас
 10. Мултимедиен урок в обучението по история и цивилизация 5-12 клас
 11. Интегриране на технологии в обучението по математика. Работа с Geogebra
 


slide up button