Азбучен указател

 

Книжно издание

Електронно издание

Учебни ресурси

А

 

 

Алексиева, Любка Кръстева, докторант
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" № 69 А, 1574 София lyubka_alexieva@abv.bg
Интегриране на обучаващи компютърни презентации в обучението по математика на учениците от втори клас
97 стр. 276 стр

 

Александрова, Станка Георгиева
ОУ "Васил Априлов", гр. Бургас tania_aleksandrova@abv.bg
Доброволците – наши партньори
155 стр. 442 стр

 

Ангелов, Ангел Владимиров
Югозападен университет "Неофит Рилски", Катедра по театрално изкуство, ул. Крали Марко 2, гр. Благоевград angelov_60@abv.bg
Педагогически предизвикателства пред учителя при подготовката и провеждането на училищния празник "Ние вече сме грамотни!"
49 стр. 128 стр

 

Ангелов, Ангел Стоянов
СОУ "Сава Доброплодни", бул. Мадара 34, гр. Шумен angelow@dgklaz.net
Визуално програмиране с Kodu Game Lab. Място и роля на компютърните игри в класната стая
78 стр. 218 стр

Продуктивни стратегии на работа в извънкласните форми на обучение
83 стр. 232 стр

 

Ангелова, Владимира Стефанова, гл. ас. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", Педагогически факултет, Катедра "Начална педагогика", бул. България № 236, гр. Пловдив 4000 vladiang@abv.bg
Развитие на логическото мислене на учениците от началния етап на образование в процеса на обучение по математика
96 стр. 269 стр

 

Анева, Стефка Йорданова, гл. ас.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, бул. България 236, гр. Пловдив 4003 kosgar@uni-plovdiv.bg
Примерна система от задачи при изучаване на Visual Basic for Application в средното училище
58 стр. 149 стр

 

Аптула, Гюлкибар Саид
ОУ "Д-р Петър Берон", ул. Маказа 31, гр. Момчилград kibarkapriz@abv.bg
Развиване на интерес към детската книга
118 стр. 348 стр учебни ресурси

 

Атанасова, Вася Красимирова, докторант
Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките vassia.atanassova@gmail.com
Електронни тестове в уики-среда с разширението Quiz
60 стр. 164 стр

 

Атанасова, Дафина Иванова
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300 dafina_atanasova@abv.bg
Подобряване на правописната и правоговорната компетентност на студентите в обучението по фонетика на съвременен български език
107 стр. 313 стр

 

Атанасова – Минева, Росица Делчева
Пето основно училище "Митьо Станев", ул. Стефан Самболов 19, гр. Стара Загора rosesunrise65@abv.bg
Проектно-базирано обучение по английски език с Глогстер Еду Премиум
132 стр. 380 стр

 

Атанасова – Ночева, Златка Господинова
Основно училище "Св. Иван Рилски", гр. Хасково zlatka19@abv.bg
Изяви на учениците в извънкласната дейност в първи клас
157 стр. 443 стр учебни ресурси

 

Ачева, Мариана Досева
137 СОУ "Ангел Кънчев", ж.к. Люлин 1, бул. Европа 135, 1336 София m_acheva@abv.bg
Училището, в което се твори за бъдещето
154 стр. 438 стр

Б

 

Баева, Мария Кирилова
проф. д-р СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" №69 А, София 1575 maria_baeva@abv.bg
Приобщаващо образование – подготовка, компетенции, възможности за реализация на педагозите
18 стр. 30 стр

 

Байчева, Божанка Раднева, доц. д-р
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, 9300 гр. Добрич bbaycheva@abv.bg
За някои нови технологии във вокалното обучение
140 стр. 408 стр

 

Байчев, Цанимир Любомиров
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, 9300 гр. Добрич tsanibaytchev@yahoo.co.uk
За някои нови технологии във вокалното обучение
140 стр. 408 стр
Дигиталната революция и съвременното музикално образование
142 стр. 410 стр

 

Барова, Веска Йорданова
СОУ "Нешо Бончев", ул. Цар Освободител №7, гр. Панагюрище vesa_b@abv.bg
Учи и предай нататък!
152 стр. 433 стр

 

Белчева, Юлиана
Средно общообразователно училище "Св. П. Евтимий", Пловдив iubelle@abv.bg
Средното училище и процесът на формиране на обществено отношение към употребата на наркотици
40 стр. 104 стр

 

Беневрешка, Йоанна Стефанова
ЧСОУ "Св. Георги", ул. Глухарче 1, кв. Драгалевци, гр. София
yoanna.benevreshka@wondergroup.eu
Интегриран подход в обучението по математика и музика с елементи на информационни технологии в V клас
89 стр. 244 стр

 

Бонева – Дамянова, Екатерина Спасова
ПГИ "Иван Илиев", ж.к. Ален мак, 2700 Благоевград kboneva@hotmail.com
Домашните работи по информационни технологии в средното училище – ученическо отношение и мотивация
70 стр. 187 стр

В

 

Виденова, Мими Миткова
73 СОУ "Владислав Граматик", ул. Георги Измирлиев 2, гр. София, 1404 mimi.videnova@sou73.bg
Машина на времето
196 стр. 529 стр учебни ресурси

 

Вълканова, Вероника Светлозарова, доц. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" №69 А, София 1575 valkanovav@abv.bg
Образователният потенциал на социалните мрежи онлайн
23 стр. 51 стр

 

Вълчева, Пенка Кръстева, докторант
ЦДГ № 20 "Златното ключе", ул. Сливница 86, гр. Бургас pepa_valcheva@abv.bg
Възприемане на детски фолклор в предучилищна възраст методически проекции и анализи
110 стр. 324 стр

Г

 

Ганева, Таня Ганева
СОУ "Любен Каравелов", ул. Захари Зограф 27,6400 гр. Димитровград djawolesa@abv.bg
Митове и легенди за съзвездията
174 стр. 489 стр учебни ресурси

 

Георгиева, Анна Савова, гл. ас. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" №69 А, София 1575 georgieva76@abv.bg
Езикови упражнения в обучението по български език като втори език
106 стр. 307 стр

 

Георгиева, Вера
2. ОУ "Димитър Благоев", ул. "Митрополит Борис" №2, гр. Благоевград verageorgieva@abv.bg
Искам да ти разкажа за ...
184 стр. 513 стр учебни ресурси

 

Георгиева, Мария Раданова
54 СОУ "Св. Иван Рилски", ул. Йордан Хаджиконстантинов № 38, гр. София radanova06@abv.bg
Аз обичам България
166 стр. 467 стр учебни ресурси

 

Георгиева, Надя Йорданова
ОУ "Максим Горки", ул. Васил Априлов № 50, 5900 Левски, обл. Плевен nadi_74@abv.bg
В света на викингите
175 стр. 491 стр учебни ресурси

 

Георгиева, Росица Спасова
СОУ "Крум Попов", ул. Иван Вазов №2, гр. Левски rossi_georgieva@abv.bg
Пътешествие с машина на времето
172 стр. 483 стр учебни ресурси

 

Георгиева – Николова, Тонка Заркова
III ОУ "Димитър Благоев", ул. Харалан Ангелов 17А , гр. Шумен teorgieva@abv.bg
Продуктивни стратегии на работа в извънкласните форми на обучение
83 стр. 232 стр

 

Георгиева – Лазарова, Стоянка Любомирова, гл. ас. д-р
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, Катедра "Педагогика" tanya@uni-vt.bg
Нагледни средства за съвременното обучение
26 стр. 57 стр

 

Гъров, Коста Андреев, доц. д-р
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, бул. България 236, гр. Пловдив 4003 kosgar@uni-plovdiv.bg
Примерна система от задачи при изучаване на Visual Basic for Application в средното училище
58 стр. 149 стр

 

Гюрова, Весела, проф. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" №69 А, София 1575 gurova_v@abv.bg
Качество на управлението на предучилищното образование
13 стр. 13 стр

 

Гюров, Димитър, проф. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" №69 А, София 1575 gurov_d@abv.bg
Приоритети в образователната политика на предучилищните институции
14 стр. 17 стр

Д

 

Дафчева, Величка Николова
ОУ "Райно Попович", бул. Освобождение №2, гр. Карлово velika123@abv.bg
Кинект в класната стая
71 стр. 193 стручебни ресурси

 

Дерменджиев, Митко Колев
СОУ "Любен Каравелов", ул. Захари Зограф № 27, гр. Димитровград dermi1@abv.bg
За някои недостатъци в реализацията на делегираните бюджети
45 стр. 120 стр

 

Димитрова, Валя Атанасова
Университет "Проф. Д-р Асен Златаров", бул. Якимов 1, гр. Бургас vallya_39@abv.bg
Оценка и самооценка на чувството за хумор на студенти от педагогическите специалности
116 стр. 343 стр

 

Димитрова, Даниела Ваклушева
ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ, бул. "България" 236, гр. Пловдив daniela_dimitrova99@abv.bg
Мотивацията за самостоятелна познавателна дейност с разработка на проекти по ИТ
74 стр. 205 стр

 

Димитрова, Кристина Димитрова
Национален център за безопасен Интернет office@roditeli.org
Превенция на виртуалното и реално насилие между връстници чрез интерактивно обучение по емоционална интелигентност
84 стр. 236 стр

 

Димитрова, Росица Костадинова
ЦДГ 68 "Патиланско царство", бул. Цар Симеон Велики 284, гр. Стара Загора cdg68sz@abv.bg
Методът "мозъчна атака" чрез презентация
200 стр. 537 стр
Космически приключения
202 стр. 539 стр

 

Димитрова, Станислава Никифорова
137 СОУ "Ангел Кънчев", ж.к. Люлин 1, бул. Европа 135, 1336 София Училището, в което се твори за бъдещето
154 стр. 438 стр

 

Донкова, Галина Младенова
54 СОУ "Св. Иван Рилски", ул. Йордан Хаджиконстантинов № 38, гр. София donkova_1968@abv.bg
Аз обичам България
166 стр. 467 стр учебни ресурси

 

Дочевска, Гергана Иванова
СОУ "Александър Иванов – Чапай", ул. Тодор Каблешков 5, гр. Белово, обл. Пазарджик g.g.1969@abv.bg
Пътешественици – съзидатели
163 стр. 462 стр учебни ресурси

 

Дюлгярова, Пенка Кръстева
СОУ "Нешо Бончев", ул. Цар Освободител №7, гр. Панагюрище stivad@abv.bg
Звездни пътешественици
176 стр. 494 стр учебни ресурси

E

 

Енчева, Марина Енчева, гл. ас. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. Цариградско шосе 119, гр. София marinaencheva@abv.bg
Създаване на изграждащи блокове за уеб-базирани уроци
68 стр. 184 стр

 

Ефтимова, Събина Кирилова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра "Културно-историческо наследство" бул. Цариградско шосе 119, гр. София eftimmova@mail.bg
Освободените книги
119 стр. 349 стр

З

 

Загоров, Васил Йорданов, гл. ас. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, бул. Цариградско шосе 119 moonpiero@abv.bg
Дигитално представяне на историческото развитие на българската книга (1878-1908)
124 стр. 359 стр

 

Закова, Мариана Николова
137 СОУ "Ангел Кънчев", ж.к. Люлин 1, бул. Европа 135, 1336 София mzakowa@gmail.com
Управление на иновациите в съвременното училище
51 стр. 134 стр

 

Зафирова, Людмила Веселинова, гл. ас.
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" №69 А, София 1574 ljudmila_zafirova@abv.bg
Портфолиото – средство за отражение на личните постижения на педагога
30 стр. 71 стр

И

 

Ибрям, Илхан Истикбал, гл. ас.
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300 ilhan_i_ibryam@yahoo.com
Пакет от бизнес приложения Zoho Office Suite и интеграцията им в образователния процес
76 стр. 211 стр

 

Иванова, Анелия Стоянова, д-р
Русенски университет "Ангел Кънчев", катедра "Компютърни системи и технологии", ул. Студентска 8, 7017 гр. Русе aivanova@ecs.uni-ruse.bg
Технологиите в обучението – правят ли ни те по-успешни преподаватели?
65 стр. 176 стр

 

Иванова, Галина Иванова д-р инж.
Русенски университет "Ангел Кънчев", Катедра "Компютърни системи и технологии", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7014 givanova@ecs.uni-ruse.bg
Нови подходи в обучението по технически дисциплини – натрупан опит и перспективи
61 стр. 168 стр

 

Иванова, Денка Пенчева
ЧСОУ "Нов век", с. Кирилово, общ. Стара Загора dp_ivanova@mail.bg
Създаване на нагласа за историческо мислене чрез работа по учебен проект "Пътуване в миналото на България
188 стр. 519 стручебни ресурси

 

Иванова, Евгения Стоичкова, доц. д-р
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет, Катедра "ТОПО и ПУНУП" evg.ivanova@abv.bg
Детски парламент – театрализирана игра за деца от начална училищна възраст
104 стр. 302 стр

 

Иванова, Маринка Чанева
ЦДГ №24 ''Светулка'', кв. Боян Българанов, бул. Генерал Драгомиров, гр. Шумен ili22m@abv.bg
Ние носим светлина за бъдещето на света
53 стр. 138 стр

 

Иванова, Таня Антонова
ЦДГ 68 "Патиланско царство", бул. Цар Симеон Велики 284, гр. Стара Загора cdg68sz@abv.bg
Иноваци при работа с родители
56 стр. 146 стр

Й

 

Йотова, Геновева Михайлова
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ул. д-р Адриян Атанасов № 8, гр. Ботевград, vevi_genoveva@abv.bg
Пътуване през детството
180 стр. 506 стр учебни ресурси

К

 

Калоянова, Надежда Ангелова, гл. ас. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010 kaloyanowa_n@yahoo.com
Неформално възпитание – аспекти на теоретична концепция
32 стр. 77 стр

 

Карадимитрова, Румяна Иванова
Университет "Проф. Д-р Асен Златаров", бул. Якимов 1, гр. Бургас rumi114@abv.bg
Оценка и самооценка на чувството за хумор на студенти от педагогическите специалности
116 стр. 343 стр

 

Кацаров, Васил
Пловдивски медицински университет, катедра "Физика и биофизика", гр. Пловдив Средното училище и процесът на формиране на обществено отношение към употребата на наркотици
40 стр. 104 стр

 

Кирова, Габриела Николова, гл. ас.
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" № 69 А, 1574 София gaby_kirova@abv.bg
Индивидуалните дидактични материали в обучението по математика в първи клас
98 стр. 284 стр

 

Коринова, Валентина Иванова
73. СОУ "Владислав Граматик", ж.к. Гоце Делчев, ул. Г. Измирлиев 2, гр София daskal_f@abv.bg
2 Б клас пътува с машината на времето
190 стр. 522 стр учебни ресурси

 

Котупанова, Петрана Николова
ОДЗ "Буратино", ул. Иван Вазов №17, гр. Божурище pkotupanova@abv.bg
С книжка и мишка към училище
54 стр. 140 стр

 

Кръстева, Юлия
ПМГ "Акад.Боян Петканчин", ул. "Стефан Стамболов" 10, гр. Хасково ulia_krusteva@abv.bg
Някои приложения на комбинаториката, реализирани в един обобщаващ урок
95 стр. 264 стр

 

Кънева, Нина Кръстева
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", бул. Могильов 69, гр. Габрово nina_c06@abv.bg
Методи за провокиране на познавателния интерес на учениците чрез учебен проект
168 стр. 472 стручебни ресурси

Л

 

 

Лазаров, Борислав Иванов, доц. д-р
Институт по математика и информатика – БАН, ул. Академик Георги Бончев бл. 8, София 1113 lazarov@math.bas.bg
За буквите … цифрите и информационните технологии – добра практика в 5 клас
67 стр. 180 стр
Интегриран подход в обучението по математика и музика с елементи на информационни технологии в V клас
89 стр. 244 стр

 

Лазарова, Ваня Емилова
ПУ "Паисии Хилендарски", бул. България 236, 4000 гр. Пловдив vanya_lazarova@yahoo.com
Образователният процес на 21-ви век в средното училище – идеи, подходи на преподаване
43 стр. 114 стр

 

Лазарова, Лиляна Ангелова
НУ "Св. С. Врачански", гр. Враца lazarovalili@abv.bg
Към историята и традициите на българския народ
194 стр. 527 стр

 

Лалова, Даниела Северинова
ЧСОУ "Св. Георги", бул. Ген. Тотлебен 2А, ет. 5, ап.12 daniella.severinova@wondergroup.eu
За буквите … цифрите и информационните технологии – добра практика в 5 клас
67 стр. 180 стр
Интегриран подход в обучението по математика и музика с елементи на информационни технологии в V клас
89 стр. 244 стр

 

Легкоступ, Магдалена Маринова, д-р
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Православен богословски факултет m_legkostup@abv.bg
Педагогически умения за формиране на позитивна дисциплина в първоначалната подготовка на учителите
33 стр. 79 стр

М

 

Маврова, Яна Христова
НБУ "М. Лъкатник", к-с Славейков, гр. Бургас mavrova@teacher.bg
Силата на мъдростта и вярата на младостта
161 стр. 460 стр. учебни ресурси.

 

Малчева, Тодорка гл. ас. д-р
ШУ "Епископ К. Преславски", Педагогически факултет, катедра "Теория и история на музиката", ул. Университетска 115, 9700 гр. Шумен malcheva@mail.bg
Стимулиране на интелектуалното развитие на студентите чрез обучението по музикален инструмент
145 стр. 418 стр
Хората за духов оркестър в учебния процес
147 стр. 421 стр

 

Маринова, Мая Маринова, докторант
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" №69 А, София 1574 mayammarinova@gmail.com
Електронни тестове в уики-среда с разширението Quiz
60 стр. 164 стр

 

Маринова – Димитрова, Милена Йорданова
СОУ "Бачо Киро", ул. Кирил и Методий №53, гр. Павликени milena730@abv.bg
Да си направим музей
191 стр. 523 стр учебни ресурси

 

Марков, Свилен Христов, гл. ас.
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300 svilenmarkov@abv.bg
Играта – същност и приложение в педагогически контекст според съвременните парадигми на постмодерното мислене
36 стр. 91 стр

 

Матакиева, Снежинка Димитрова
Министерство на образованието, младежта и науката, бул. „Дондуков“, 1А, гр. София s.matakieva@mon.bg
Практики за обучение и оценяване на математически компетентности в българското училище
90 стр. 249 стр

 

Миланова, Антоанета Найчова
СОУ "Летец Христо Топракчиев", ул. Иван Вазов № 10, гр. Божурище, обл. София
tony-66@windowslive.com

С книжка и мишка към училище
54 стр. 140 стр
Върху крилете на малките ракети
182 стр. 510 стручебни ресурси

 

Миленкова, Десислава Христова
137 СОУ "Ангел Кънчев", ж.к. Люлин 1, бул. Европа 135, 1336 София milenkova@teacher.bg
Управление на иновациите в съвременното училище
51 стр. 134 стр
Визуално програмиране с Kodu Game Lab Game Lab. Място и роля на компютърните игри в класната стая
78 стр. 218 стр

 

Милчева, Галя Иванова
ОУ "Братя Миладинови", к-с Братя Миладинови, гр. Бургас gal_im@abv.bg
Народната мъдрост през погледа на съвременните деца (С традиции към бъдещето)
198 стр. 531 стручебни ресурси

 

Минева, Станка Димитрова
ЦДГ 68 "Патиланско царство", бул. Цар Симеон Велики 284, гр. Стара Загора
cdg68sz@abv.bg
Иноваци при работа с родители
56 стр. 146 стр

 

Митева, Галя Колева, студент
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", бул. Якимов 1, 8000 гр. Бургас
galeto.miteva@gmail.com
Електронни тестове в уики-среда с разширението Quiz
60 стр. 164 стр

 

Момчева – Гърдева, Галина Димитрова, доц. д-р
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", к-с Чайка, гр. Варна 9007
gmomcheva@gmail.com
ИКТ средства за визуализиране в проектно-базирано обучение
63 стр. 170 стр

 

Монова – Желева, Мария Христова, доц. д-р
Бургаски свободен университет, бул. "Сан Стефано" 62, 8001 гр. Бургас mariaj@bfu.bg
Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE
92 стр. 256 стр

 

Муса – Ибрям, Бейе Невзат
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300 beyye@abv.bg
Пакет от бизнес приложения Zoho Office Suite и интеграцията им в образователния процес
76 стр. 211 стр

Н

 

Нанкова – Нейкова, Анелия Христова
ОУ "Христо Никифоров", ул. Търговска 80, гр. Ловеч anelia_79@abv.bg
Искам да ти разкажа за ...
184 стр. 513 стручебни ресурси

 

Неделчев, Неделчо Иванов, докторант
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет
n_nedelchev@abv.bg
Методология и личностна типология в гимназиалния етап на обучение
41 стр. 109 стр

 

Неминска, Румяна Илчева
137 СОУ "Ангел Кънчев", ж.к. Люлин 1, бул. Европа 135, 1336 София rineminska@gmail.com
Училището, в което се твори за бъдещето
154 стр. 438 стр
София – 100 лица: 4D изследователски проект
203 стр. 541 стр учебни ресурси

 

Ненов, Михаил Бориславов
ЧСОУ "Св. Георги", ул. Глухарче 1, кв. Драгалевци, гр. София mihail.nenov@wondergroup.eu
За буквите … цифрите и информационните технологии – добра практика в 5 клас
67 стр. 180 стр

 

Николова, Гергана
ПМГ "Акад. Н. Обрешков", бул. Ст. Стамболов 19, гр. Бургас nikolova_gery@mail.bg
Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE
92 стр. 256 стр

 

Николова, Йовка
ПМГ "Акад. Н. Обрешков", бул. Ст. Стамболов 19, гр. Бургас yovka_nikolova@gmail.com
Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE
92 стр. 256 стр

 

Николова, Калинка Георгиева
СОУ "Летец Христо Топракчиев", Ул. Иван Вазов № 10, гр. Божурище, обл. София
kiki_nikolova@abv.bg
Дискусионно студио в часовете по Литература в обучението в VІІ клас
111 стр. 327 стр

 

Николов, Николай Георгиев, гл. ас. д-р
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300 nikolov@dobrich.net
Роля и място на понятията в семинарните занятия по история
127 стр. 366 стр

 

Николова, Биляна Валериева, докторант
Софийски университет "Свети Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, катедра "Музика" b_valerieva@yahoo.com
Употреба на музикални инструменти в музикотерапията при деца със специални образователни потребности
138 стр. 403 стр

 

Николова, Йорданка Стойнова, докторант
СУ "Св. Кл. Охридски" ОУ "Кочо Честеменски", ул. Севастопол 28, гр. Пловдив
iosnikolova@abv.bg
Формиране на дискурсната компетентност чрез обучението по литература в първи клас на основната образователна степен
109 стр. 318 стр

П

 

Паева, Ирина Георгиева
СОУ "Христо Ботев", ул. Гимназиална №1, гр. Девин o.hara2@abv.bg
С машина на времето в света на историята до пътешествие в космоса
186 стр. 517 стр. учебни ресурси

 

Паламаркова, Емилия Иванова
119 СОУ "Акад.Михаил Арнаудов", ул. "Латинка" 11, 1113 гр. София epalamarkova@abv.bg
Уча с машината на времето
171 стр. 481 стр. учебни ресурси

 

Панайотова, Тонка Кирилова
4. ОУ "Димчо Дебелянов", Осогово № 9, 2700 гр. Благоевград pkt@mail.bg
Пътешествие на Tpclass с машина на времето
179 стр. 498 стр.

 

Панталеева – Кондева, Албена Захариева
54 СОУ "Св. Иван Рилски", ул. Йордан Хаджиконстантинов № 38, гр. София
alb.zaharieva@abv.bg
Методът на работните станции в обучението по математика
100 стр. 289 стр.учебни ресурси

 

Пантелеева, Илиана Маринова
ЦДГ №24 ''Светулка'', кв. Боян Българанов, бул. Генерал Драгомиров, гр. Шумен ili22m@abv.bg
Ние носим светлина за бъдещето на света
53 стр. 138 стр.

 

Парижкова, Любомира Петрова, гл. ас. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Факултет по библиотекознание и културно наследство, Катедра "Библиотечен мениджмънт", бул. Цариградско шосе 119, гр. София dr.parijkova@abv.bg
Творчески провокации за стимулиране на четенето
120 стр. 352 стр.

 

Паскалева, Розалина Стоянова
СОУ "Иван Вазов", ул. Петко Енев № 54, обл. Сливен, 8900 гр. Нова Загора
rozalina-paskaleva@abv.bg
Пътуване през детството
180 стр. 506 стр.учебни ресурси

 

Пеева, Искра Пеева
НБУ "М. Лъкатник", к-с Славейков, гр. Бургас iskra_peeva@lakatnik.org
Силата на мъдростта и вярата на младостта
161 стр. 460 стр. учебни ресурси.

 

Пенев, Радослав Иванов, доц. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. Шипченски проход № 69А, София 1579 penev_radoslav@abv.bg
Възпитателни ориентации на съвременните родители – характеристики, специфики, парадокси
21 стр. 46 стр.

 

Пенева, Любослава Димитрова, доц. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. Шипченски проход № 69А, София 1579 peneva_luboslava@abv.bg
Възпитателни ориентации на съвременните родители – характеристики, специфики, парадокси
21 стр. 46 стр.

 

Петкова, Аничка Георгиева
ОУ "Иван Вазов", ул. Цар Симеон Велики № 101, гр. Видин anivd@abv.bg
Пътешествие с машина на времето
172 стр. 483 стр. учебни ресурси

 

Петкова, Евгения Първанова
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ул. Чавдар войвода № 1, обл. Враца, 3100 гр. Мездра
evgenia_p@abv.bg
Пътуване през детството
180 стр. 506 стр. учебни ресурси

 

Петрова, Даниела Димчева
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Дъбово, общ. Мъглиж kozirog_@abv.bg
Тестовото изпитване като метод за проверка на правописните умения на деца билингви (роми) 5. – 8. клас в часовете по Български език
112 стр. 330 стр.

 

Петрова, Евгения Цветанова
ЦДГ № 25 "Братя Грим", ул. Родопи 28, 9700 гр. Шумен bragrim@abv.bg
Включване на ИКТв детската градина
52 стр. 136 стр.

 

Петрова, Емилия
ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров", гр. Севлиево debati_petrova@abv.bg
Симулационни методи при преподаване прозата на Йордан Йовков
115 стр. 335 стр.

 

Петрова, Зорница Георгиева
ОУ "Райно Попович", бул. Освобождение №2, гр. Карлово petrova_zornitca@hotmail.com
Кинект в класната стая
71 стр. 193 стр. учебни ресурси

 

Петрова, Стефанка Несторова
Образователен център "Материка", ул. "Княз Борис I" № 46, ет.2, гр. Варна
stefipetrova@gmail.com
Музикални проекти на Scratch
64 стр. 174 стр. учебни ресурси

 

Пилафова, Мария Георгиева
ОУ "Екзарх Антим І", ул. Захари Стоянов № 86, 4002 гр. Пловдив maria_pilafova@abv.bg
Мрежата среща музиката с историята
149 стр. 425 стр. . учебни ресурси

 

Прокопова – Димитрова, Златина Вълчева
СОУ "Н. Вапцаров", гр. Царево z_prokopova@abv.bg
Искам да ти разкажа за ..
184 стр. 513 стр. учебни ресурси

 

Първанова, Йорданка Първанова
СОУ "Любен Каравелов", ул. Захари Зограф 27, гр. Димитровград 6400
dany.parvanova@gmail.com
Клуб "Аз и свътът около мен"
169 стр. 479 стр. учебни ресурси

Р

 

Рангелова, Пенка, доц. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ, бул. "България" 236, гр. Пловдив

Някои идеи за формиране на математически език при условия на билингвизъм

94 стр. 261 стр.

Някои приложения на комбинаториката, реализирани в един обобщаващ урок
95 стр. 264 стр.

 

Рахнев, Асен Кънчев, проф. д-р
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, бул. България 236, гр. Пловдив 4003 kosgar@uni-plovdiv.bg
Примерна система от задачи при изучаване на Visual Basic for Application в средното училище
58 стр. 149 стр.

 

Рачева, Маргарита Иванова
ШУ "Епископ К. Преславски", Педагогически факултет, катедра "Музикално възпитание и изпълнителство", ул. Университетска 115, 9700 гр. Шумен miracheva@abv.bg
Равнище на овладяване на образователните изисквания по музика в края на началния етап на образоване
143 стр. 413 стр.

 

Русева, Петранка Тодорова, гл. ас.
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300 ruseva_p@abv.bg
Педагогическата практика – предизвикателство към студентите в тяхната подготовка като бъдещи учители
38 стр. 100 стр.

С

 

Симеонова, Илияна Иванова, гл. ас.
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" №69 А, София 1574 i.simeonova@abv.bg
Проблеми на текущата педагогическа практика по чужд език
128 стр. 370 стр.

 

Спасова, Красимира Стоилова
ОУ "Даскал Димитри", ул. Дондуков № 43, гр. Кюстендил krasi77ssa@abv.bg
Оцеляваме, за да живеем
158 стр. 454 стр. учебни ресурси
В света на звездите
205 стр. 544 стр. учебни ресурси

 

Спасова, Соня Любомирова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра "Културно-историческо наследство" бул. Цариградско шосе 119, гр. София s.spasova@unibit.bg
Учебната дисциплина "Образователни концепции за социализация на културно-историческото наследство"
125 стр. 361 стр.
Освободените книги
119 стр. 349 стр.

 

Спиридонова, Лора Илиева, гл. ас. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" № 69 А, София 1575 l.hristova@alink.biz
Превенция на рискове и опасности чрез възпитаване на самоуважение в предучилищна възраст
27 стр. 63 стр.

 

Сребрева, Таня Маркова
СОУ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Първомай t_srebreva@abv.bg
Визуално програмиране с Kodu Game Lab. Място и роля на компютърните игри в класната стая
78 стр. 218 стр.

 

Станков, Красимир Радков, гл. ас. д-р
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, 9300 гр. Добрич krstankov@yahoo.co.uk
Диференциация на интересите на ученици от основна образователна степен и мотивацията им за занимания с хандбал
150 стр. 427 стр.

 

Стефанова, Диана Руменова
ОУ "Никола Вапцаров", ул. Оборище 110, гр. Асеновград dianastefan@abv.bg
Някои идеи за формиране на математически език при условия на билингвизъм
94 стр. 261 стр.

 

Стефанов, Стефан Крумов, докторант
СОУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ", ул. Студентска № 10, гр. Русе РУ"Ангел Кънчев, Факултет Природни науки и образование, Катедра ППИ stefanov.bg@gmail.com
"Динозаври" – анимационен филм, заснет чрез смартфон с Андроид
164 стр. 464 стр.

 

Стоянов, Красимир Манолов, доц. д-р
СУ "Св.Климент Охридски", Департамент за езиково обучение, ул. Коста Лулчев №27, гр. София krasimisto@gmail.com
Мрежово въвеждане на начални знания за системност на лексиката при преподаване на български език на чужденци
131 стр. 377 стр.

 

Стоянова, Лилия Стоянова
Седмо СОУ "Кузман Шапкарев", ул. Илинден № 13, гр. Благоевград lilis_48@hotmail.com
Дидактическите принципи в мултимедийния урок по математика
101 стр. 292 стр.

 

Стоянова, Магдалена Димитрова
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. "Шипченски проход" № 69 А, София 1575 stojanova_m@abv.bg
Педагогически модел за разрешаване на противоречия в поведението на детето от предучилищна възраст
29 стр. 67 стр.

Т

 

Табакова, Недялка Иванова
ЦДГ 68 "Патиланско царство", бул. Цар Симеон Велики 284, гр. Стара Загора
cdg68sz@abv.bg
Методът "мозъчна атака" чрез презентация
200 стр. 537 стр.
Космически приключения
202 стр. 439 стр.

 

Такучев, Николай Петров
Тракийски университет, Аграрен факултет, Катедра "Биохимия, Микробиология и Физика", Студентски град, Стара Загора 6000 npt@uni-sz.bg
Възможности на Ms Excel като програмна среда за създаване на компютърни тестове за оценка на знания – за самоподготовка и изпит
80 стр. 224 стр.
Грешка на представителността при оценяването. Как да я елиминираме?
81 стр. 227 стр.
Средното училище и процесът на формиране на обществено отношение към употребата на наркотици
40 стр. 104 стр.

 

Терзиева, Маргарита Тодорова, проф. дпн
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010 mtterzieva@gmail.com
Изучаване биографията на писателя в началното училище – методически проекции и иновационни практики
103 стр. 300 стр.

 

Тодорова, Виолета
ПМГ "Акад. Н. Обрешков", бул. Ст. Стамболов 19, гр. Бургас violet_todor@yahoo.com
Преподаване на математика чрез иновативни подходи и учебно съдържание в контекста на международен проект TALETE
92 стр. 256 стр.

 

Тодорова, Ивалина Миткова
ОДЗ "Детелина", гр. Божурище , ivalina.ivaninska@abv.bg
С книжка и мишка към училище
54 стр. 140 стр.

 

Тодорова – Дъбова, Илияна
Училище "Свети Седмочисленици", гр. Тарагона; Училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Барселона, Испания ilievadabova@hotmail.com
Европейски замъци – Баба Вида и Миравет
199 стр. 535 стр. учебни ресурси

 

Тонева, Радостина Димитрова
35 СОУ "Добри Войников", ул. Добри Войников № 16, гр. София tonevi98@yahoo.com
Action methods за повишаване на мотивацията и качеството в учебна среда в начален етап
47 стр. 123 стр.

 

Тонев, Тошко Бисеров
35 СОУ "Добри Войников", ул. Добри Войников № 16, гр. София tonevi98@yahoo.com
Повишаване на емоционалната интелигентност на учениците от начален етап
48 стр. 126 стр.

 

Топова, Ивета Лазарова
ОУ "Екзарх Антим І", ул. Захари Стоянов № 86, 4002 гр. Пловдив iveta_topova@abv.bg
Лесно е да учим английски
129 стр. 372 стр. учебни ресурси

 

Тренчева, Тереза, д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, бул. Цариградско шосе 119 tereza_trencheva@abv.bg
Анализ на обичайните практики при използването на продукти на интелектуалната собственост в университетска информационна среда
122 стр. 357 стр.

Х

 

 

Христова, Любомира Георгиева
ОУ "Екзарх Антим І", ул. Захари Стоянов № 86, гр. Пловдив lybomira@abv.bg
Мрежата среща музиката с историята
149 стр. 425 стр. учебни ресурси

 

Христова, Мадлен Киркор
Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 5, гр. София m.christova@mon.bg
Практики за обучение и оценяване на математически компетентности в българското училище
90 стр. 249 стр.

 

Христова, Таня Иванова
НУ "Свети Софроний Врачански", ул. Стоян Кялъчев №2, гр. Враца inat1970@dbv.bg
Учебен проект за ІІІ клас: "Капсула на времето"
193 стр. 525 стр. учебни ресурси

Ц

 

 

Цанкова, Милена Илиева, гл. ас. д-р
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300 milena_b@abv.bg
Методическа подготовка на студентите за изграждане на екологична култура в началния етап на образование при запознаване със защитени природни територии
134 стр. 384 стр.

 

Цанков, Николай Сашков
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по педагогика, ул. Иван Михайлов 66, 2700 Благоевград ntzankov@swu.bg
Домашните работи по информационни технологии в средното училище – ученическо отношение и мотивация
70 стр. 187 стр.

 

Цветанска, Силвия Илиева, доц. д-р
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, бул. Цар Освободител № 15, кааб. 45a, 1504 София silviatzvetanska@abv.bg
Училище за новото поколение или ново поколение училище
24 стр. 54 стр.

 

Цоков, Галин Борисов, проф. д-р
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Педагогически факултет, Катедра "Педагогика, психология и социални дейности", ул. Цар Асен 24, гр. Пловдив g_tzokov@abv.bg
Модел на управление на училищната организация при използване на Информационните и комуникационни технологии
16 стр. 21 стр.

Ч

 

Черкезова, Кремлина Любомирова
34 ОУ "Стою Шишков", ул. Родопски извор №43, ж.к. Борово, София 1680 krem_lina@mail.bg
Изследователският подход в часовете по информатика и информационни технологии – 5 - 12 клас
73 стр. 196 стр. учебни ресурси

 

Ш

 

Шапкалова, Светла Ангелова, гл. ас. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. Цариградско шосе 119, гр. София, sasch@abv.bg
Тестовото изпитване – добра учебна практика за проверка на усвоените знания по "История на религиите"
35 стр. 85 стр.

 

Шахбазян, Луиза Цавак
Национален център за безопасен Интернет luiza.shahbazyan@online.bg
Превенция на виртуалното и реално насилие между връстници чрез интерактивно обучение по емоционална интелигентност
84 стр. 236 стр.

 

 

Я

 

 

Янакиев, Юрий Павлов, гл. ас. д-р
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Педагогически факултет, бул. България № 236, каб. 112, 4000 Пловдив ianakiev@uni-plovdiv.bg
Разбиране при четене у деца с нарушения от аутистичния спектър
135 стр. 388 стр.
Психолингвистични аспекти на разбирането при четене у деца с РАС: интерпретация на местоимения и фигуративна реч
137 стр. 395 стр.

 

Янева, Виктория Динкова
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Педагогически факултет, бул. България № 236, каб. 112, 4000 Пловдив V.Yaneva@wlv.ac.uk
Разбиране при четене у деца с нарушения от аутистичния спектър
135 стр. 388 стр.
Психолингвистични аспекти на разбирането при четене у деца с РАС: интерпретация на местоимения и фигуративна реч
137 стр. 395 стр.

 

Янева, Пепа Георгиева
ОУ "Антон Стр.ашимиров", к-с Славейков, до бл.28, гр. Бургас p.ianeva72@hotmail.com
Вълшебство за развиване на въображението
160 стр. 456 стр. учебни ресурси

J

 

 

Jovevski, Dobri
Primary School "Ilinden", Nasko Tamburkov No80, Kriva Palanka, Makedonija
dobri.jovevski@live.com
On-line learning trough virtual classroom
77 стр. 216 стр.

К

 

 

Korneta, Wojciech, prof
Vocational Education in Ciechanów, Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Poland wkorneta@op.pl
Correlation of distances of successive numbers generated by logistic map
85 стр. 237 стр.

 

Korneta, Andrzej
College of Computer Science and Business Administration in Łomża, Akademicka 14 18-400 Łomża, Poland andykor@poczta.onet.pl
The study of ultrasonic wave velocity using digital ultrasonic flaw detector
87 стр. 242 стр.

 

Калашникова Наталья Миисеевна, проф. д-р
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, ул. Инженерная дом 4/1
ethnonataly@mail.ru
Роль музеев Санкт П
етербурга в школьном образовании
20 стр. 39 стр.