Годишно научно-методическо списание за образование и наука

сп. Образование и технологии, бр. 5/2014

       
Азбучен указател

 

Книжно издание

Електронно издание

Учебни ресурси

А

 

Аврамова, Мария Иванова,

СОУ "Йоан Екзарх Български", Шумен

marij_58@abv.bg

Лапбукът като средство за повишаване на познавателната активност на учениците

  21 стр. 44 стр.   

 

Алексиева, Любка Кръстева, гл. ас. д-р

СУ "Св. Климент Охридски", София

lyubka.alexieva@gmail.com

Достъпност на уеб съдържанието – насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронното виртуално преподаване

  149 стр. 268 стр.   

 

Ангелова, Златина Добрева,

Мирдоб, Бургас

zlatina_angelova@abv.bg

Новият формат на изпита по български език за външно оцветяване в седми клас и предизвикателства на добрата подготовка за него

  114 стр. 201 стр.   

 

Ангелова, Силвия Игнатова,

ДГ "Слънце", Русе

silvi.1212@abv.bg

Стъпки в превенцията на агресията при децата от предучилищна възраст

  49 стр. 97 стр.   

Анева, Стефка Йорданова, доц. д-р

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

stfaneva@uni-plovdiv.bg

Учебно съдържание на задачите по информационни технологии в прогимназията по темата "Компютърни презентации"

  174 стр. 338 стр.   

 

Асенова, Соня Иванова,

ЕГ "Бертолт Брехт", Пазарджик

s.asenova@abv.bg

Законите на сър Исак Нютон и трагедията "Антигона" – един различен поглед към физиката през литературата. Интегриран урок по физика и астрономия и български език и литература в 9.клас

  187 стр. 368 стр.   

 

Атанасова, Маргарита Христова,

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

margi_hk@yahoo.co.uk

Как прилагането на творческия процес подпомага обучението по уеб дизайн

  167 стр. 316 стр.   

 

Атанасова-Минева, Росица Делчева,

5 ОУ "Митьо Станев", Стара Загора

rosesunrise65@abv.bg

Buncee – творческо учене в класната стая и извън нея

. 97 стр. 174 стр.   

Б

 

В

 

Вардева, Ивелина Миткова, доц. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

ivardeva@gmail.com

Cloud computing и как да постигнем баланс в сигурността

  182 стр. 355 стр.

 

Вардева-Тодорова, Елена Миткова,

СОУ "Епископ Константин Преславски", Бургас

elvardeva@abv.bg

Cloud computing и как да постигнем баланс в сигурността

  182 стр. 355 стр.

 

Виденова, Борислава Кирилова, д-р

Американски колеж, София

b.kirilova@acs.bg

Методът FA през погледа на Б. Блум

  29 стр. 60 стр.

 

Витларов, Красимир Пламенов,

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

krasimir_vitlarov@abv.bg

Връзка между научната грамотност и Държавния образователен стандарт за учебно съдържание на учебния предмет "Човекът и природата (5-6кл.)"

  88 стр. 156 стр.

 

Вълчева, Пенка Кръстева,

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

pepa_valcheva@abv.bg

Технологичен модел за развитие на комуникативно-речевите умения на децата в подготвителна група чрез творчески разказ по откъс от текст

  121 стр. 217 стр.

 

Вълчева, Десислава Рускова,

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

desi_valcheva@abv.bg

Мултимедийно онагледяване на процеса на решаване на логически задачи в началното училище

  133 стр. 240 стр.

Г

 

Генчева, Маргарита Йорданова, доц. д-р

ШУ "Еп. Константин Преславски", Шумен

margarita_56@abv.bg

Музикалната култура на Древна Тракия и Антична Гърция

  102 стр. 181 стр.

 

Георгиева, Галина Георгиева, ас.

СУ "Св. Климент Охридски", София

galinag_bg@abv.bg

Формиране на стратегии за събиране и изваждане при децата от предучилищна възраст

  136 стр. 244 стр.

 

Георгиева, Стилянка Петрова,

ДГ 23 "Буратино", Шумен

cdgburatino23@abv.bg

Иновативни методи за съвместна работа между семейството и детската градина

  54 стр. 105 стр.

 

Георгиева, Тонка Заркова,

3 ОУ "Димитър Благоев", Шумен

teorgieva@abv.bg

Електронно обучение и лабораторията по физика

  144 стр. 260 стр.

 

Георгиева, Анна Николова,

СОУ "Христо Ботев", Тутракан

anna_georg@abv.bg

3D-моделирането – неизчерпаема и любопитна материя за учениците

179 стр. 348 стр.  

 

Георгиева, Веселина Иванова,

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

vesygeorgieva@abv.bg

Проект "Млад архитект" – проектно-базирано обучение по математика в началното училище

  183 стр. 359 стр.

 

Герджикова, Нина Димитрова, доц. д-р

ПУ "Паисий Хилендарски", Смолян

gerdni7@yahoo.de

Здраве и здравословен начин на живот при деветнадесетгодишните младежи

23 стр. 49 стр.  

 

Глушкова, Тодорка Атанасова,

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

todorka.gluschkova@gmail.com

Един експеримент върху обучение по компютърно моделиране - идея, реализация, резултати

  163 стр. 308 стр.

 

Григорова, Антоанета Боянова,

ДГ 1 "Ведрица", Благоевград

tonibg62@mail.bg

Приложение на иновативните подходи на взаимодействие в педагогиката на свободното време в детската градина

  59 стр. 110 стр.

 

Гъров, Коста Андреев, проф. д-р

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

kosgar@uni-plovdiv.bg

Учебно съдържание на задачите по информационни технологии в прогимназията по темата "Компютърни презентации"

174 стр. 338 стр.

Д

 

Дерменджиева, Людмила Атанасова,

I ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

l_dermendjieva@abv.bg

Бележник в облака

  176 стр. 345 стр.

 

Димитрова, Дарина Георгиева,

ДГ 30 "Космонавт", Шумен

cdg30_kosmonavt@abv.bg

Детската градина – лост за бъдещото образование на детето

  57 стр. 108 стр.

  

Димитрова, КРАСИМИРА АТАНАСОВА, ДОЦ. Д-Р

dimitrova@dgklaz.net

Създаване на динамична учебна среда в детската градина чрез използване на образователен софтуер и дидактични игри от системата EduQuest

  46 стр. 90 стр.

Използване на онлайн бележник при методическата подготовка на студенти педагози

  156 стр. 286 стр.

 

Димитрова, Росица Костадинова,

ДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора

nelito_daniel1974@abv.bg

Успешен модел за работа в екип и мотивация за кариерно развитие.

62 стр. 116 стр.  

 

Дишкова, Мария Стоянова, гл. ас. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

mariadishkova@abv.bg

Представата на студента за съвременния университетски преподавател

31 стр. 67 стр.


E

 

Ж

 

Жечева, Яна Благоева,

ДГ 5 "Латинка", Шумен

dlatinka@abv.bg

Значение и перспективи на екологичното възпитание в детската градина

77 стр. 139 стр.

З

 

Зафирова, Людмила Веселинова, гл. ас.

СУ "Св. Климент Охридски", София

ljudmila_zafirova@abv.bg

Лапбукът – иновационен инструмент за преподаване в началното училище

  90 стр. 160 стр.

 

Захариева, Райна Сергеева, доц. д-р

СУ "Св. Климент Охридски", София

rayna.zaharieva@gmail.com

Готовността на детето за училище – исторически теоретико-емпиричен опит и съвременни предизвикателства

  10 стр. 16 стр.

 

Златкова, Люба Атанасова, гл. ас. д-р

ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен

liuba.zlatkova@gmail.com

Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата ІІ (народното слово)

105 стр. 184 стр.

 

И

 

Иванова, Таня Антонова,

ДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора

tanya_6102@abv.bg

Уеб-ресурси за допълващо обучение на деца със СОП в детската градина

  83 стр. 151 стр.

 

Иванова, Руска Тодорова,

СОУ "Добри Чинтулов", Бургас

rosi_iv@mail.bg

Активно учене чрез движение

  95 стр. 169 стр.

 

Илиева, Багряна Рашкова, гл. ас.

РУ "Ангел Кънчев", Русе

b_r_ilieva@abv.bg

Гласът на децата за явлението трафик на хора

25 стр. 52 стр.


Й

 

ЙОРДАНОВА, ПЕТЯ БОРИСОВА,

НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас, БД "Син флаг", гр. Поморие

petya_j@yahoo.com

Глобалното образование чрез проект „Да се храним разумно“

  99 стр. 178 стр.

 

 

К

 

Карадимитрова, Румяна Иванова,

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

r. karadimitrova@hotmail.com

Създаване на динамична учебна среда в детската градина чрез използване на образователен софтуер и дидактични игри от системата EduQuest

  46 стр. 90 стр.

 

Карева, Илка Неделчева,

3 ОУ "Димитър Благоев", Шумен

kareva1959@mail.bg

Електронно обучение и лабораторията по физика

  144 стр. 260 стр.

 

Кирова, Габриела Николова, доц. д-р

СУ "Св. Климент Охридски", София

gaby_kirova@abv.bg

Диаграми на Ойлер-Вен и диаграми на Карол в обучението по математика в началните класове

  131 стр. 235 стр.

 

Кирова, Антонина Димитрова,

ДГ 6 "Зора", Дупница

antonina_kirova@abv.bg

Да се вдъхновиш и повярваш – чрез европейските програми за квалификация на учителите. Образователна система и контрол в Англия

  64 стр. 119 стр.

 

Коларов, Красимир Николов, ас.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

krkolarov@mail.bg

Мартин, шезлонгите и нелинейното моделиране

  125 стр. 228 стр.

 

Крушков, Христо Димитров, доц. д-р

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

hdk62@abv.bg

Как прилагането на творческия процес подпомага обучението по уеб дизайн

167 стр., 316 стр.

От метода на мехурчето до вградените сортировки

160 стр., 296 стр.

Генератор на уроци в електронна среда за обучение по Български език

171 стр., 330 стр.

Приложение на метода „Фокус групи“ в обучението по уеб технологии

  169 стр. 324 стр.

 

Крушкова, Мариана Иванова, гл. ас. д-р

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

mik@uni-plovdiv.bg

Генератор на уроци в електронна среда за обучение по Български език

171 стр. 330 стр.

Л

 

Лазаров, Борислав Йорданов, доц. д-р

Институт по математика и информатика – БАН, София

lazarov@math.bas.bg

Определящата поведението среда като средство за управление

  8 стр. 8 стр.

 

Лалова, Даниела Северинова,

ЧСОУ "Свети Георги", София

st.george.school@wondergroup.eu

Определящата поведението среда като средство за управление

  8 стр. 8 стр.

 

Легкоступ, Магдалена Маринова,

ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново

m_legkostup@abv.bg

Религиозно образование и информационни технологии – предизвикателства и проблеми

  14 стр. 26 стр.

 

Луканкин, Александр Геннадьевич, к. ф.-м. н., доцент

Московский региональный социально-экономический институт, Москва

a-lukankin@yandex.ru

ИКТ с человеческим лицом

  123 стр. 224 стр.

 

Люцканова, Параскева Жекова,

ДГ 1 "Маргаритка", Варна

odz1_margaritka@abv.bg

Стимулиране на свързаната реч и творческото мислене на 6-7 годишните деца чрез театрализираната игра

  69 стр. 129 стр.


М

 

Манова, Тодорка Цветкова,

ДГ "Славейче", Враца

dooramanova@abv.bg

Повишаване на комуникативно- речевите компетенции чрез Утринната среща в детската градина

  67 стр. 123 стр.

 

Манчев, Ангел Стефанов, д-р

СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по журналистика и масови комуникации, София

manchev@izkustva.net

Електронните учебници, За или Против?

  27 стр. 58 стр.

 

Маратилова, Верка Димитрова,

ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик

vmarat1968@abv.bg

Развитие на математическото мислене и творческо въображение у учениците от трети клас чрез игра

  128 стр. 231 стр.

 

Милчева, Галя Иванова,

ОУ "Братя Миладинови", Бургас

gal_im@abv.bg

Иновативните технологии в обучението за развитие креативността на учениците

  158 стр. 291 стр.

 

Минева, Станка Димитрова,

ДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора

stanimirento@abv.bg

Успешен модел за работа в екип и мотивация за кариерно развитие.

  62 стр. 116 стр.

 

Минчева, Надежда Цветанова,

ДГ "Светулка", Шумен

svetulka_shumen@abv.bg

"С театъра в нас" – проектът от програма ЕРАЗЪМ+, с който направихме мечтите реални

  72 стр. 132 стр.

 

Митева, Капка Петкова,

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

kapka_miteva@abv.bg

Създаване на динамична учебна среда в детската градина чрез използване на образователен софтуер и дидактични игри от системата EduQuest

  46 стр. 90 стр.

 

Михайлов, Младен Йорданов,

ПУ "Доктор Петър Берон", Добрич

de.23@abv.bg

Опит за контрол на агресивното поведение на учениците в часовете по модулно обучение по физическо възпитание и спорт

  108 стр. 187 стр.

 

Михова, Евгения Цветанова,

ДГ 25 "Братя Грим", Шумен

bragrim@abv.bg

Проектната дейност и планирането в детската градина

  52 стр. 101 стр.

 

Младенов, Пламен Петров,

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново

plamen_p_m@yahoo.com

Християнски нравствени ценности и влиянието на обществото върху тяхното формиране у подрастващите

17 стр. 31 стр.

Н

 

Назърска, Жоржета, проф. д-р

Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

g.nazarska@unibit.bg

Ново издание по методика на обучението по религия във висшите светски училища

  13 стр. 20 стр.

 

Николов, Венелин Дачков,

ОУ "Васил Левски", Разград

venelindachkov@abv.bg

Съвременните технологии и ролята им в часовете по ИТ

  154 стр. 281 стр.

 

Николова, Виктория Димитрова,

СОУ "Добри Чинтулов", Бургас

viki_nikolova_90@abv.bg

Активно учене чрез движение

95 стр. 3169 стр.

П

 

Папанчева, Румяна Йорданова, доц. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

papancheva@dgklaz.net

Проект "Млад архитект" – проектно-базирано обучение по математика в началното училище

183 стр., 359 стр.

Мултимедийно онагледяване на процеса на решаване на логически задачи в началното училище

133 стр., 240 стр.

Създаване на динамична учебна среда в детската градина чрез използване на образователен софтуер и дидактични игри от системата EduQuest

  46 стр. 90 стр.

Използване на онлайн бележник при методическата подготовка на студенти педагози

  156 стр. 286 стр.

 

Парижкова, Любомира Петрова, доц. д-р

УНИБИТ, София

ljubomirap@gmail.com

Дигиталната грамотност и мултимодални практики за малки деца (COST AКЦИЯ IS1410)

  19 стр. 38 стр.

 

Пейчева, Йорданка Стоянова, доц. д-р

ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен

pey4eva@abv.bg

Активността на учениците при запознаване със света на техниката и технологиите

  147 стр. 264 стр.

 

Пенев, Радослав Иванов, проф. д-р

СУ "Св. Климент Охридски", София

penev_radoslav@abv.bg

Житейски приоритети на съвременните деца и родители

  40 стр. 81 стр.

 

Пенева, Любослава Димитрова, проф. д-р

СУ "Св. Климент Охридски", София

peneva_luboslava@abv.bg

Житейски приоритети на съвременните деца и родители

  40 стр. 81 стр.

 

Петрова, Христина Георгиева, гл. ас. д-р

ПУ "П. Хилендарски", Пловдив

marietka2002@abv.bg

Прилагане на графичния метод за решаване на физични задачи при изучаване на раздела "Динамика" в средното училище

  140 стр. 252 стр.

 Формиране на умения за решаване на учебни задачи с физическо съдържание в обучението по Човек и природа в пети и шести клас

142 стр. 257 стр.

 

Попов, Марин Иванов,

40 СОУ „Луи Пастьор“, София

m.i.popov@gmail.com

Обърнатата класна стая и обучението по информатика

  165 стр. 312 стр.

 

Попова, Даниела Ангелова,

СОУ "Св. Патриарх Евтимий", Пловдив

dani_pop@abv.bg

Професионалния блог на учителя по музика – предимства и необходимост

  151 стр. 276 стр.

 

Попова, Елеонора Иванова,

ДГ "Слънце", Русе

eleleonora@abv.bg

Стъпки в превенцията на агресията при децата от предучилищна възраст.

49 стр. 97 стр.

Р

 

Радева, Снежана Истилиянова,

СУ "Свети Климент Охридски", София

snezhanaradeva86@abv.bg

Социално-образователен модел за ранно детско развитие – възможност за ефективна грижа, образование и подкрепа

  43 стр. 85 стр.

 

Райкова, Желязка Димитрова, доц. д-р

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

janeraikova@gmail.com

Дидактически модел за използване на технологията „Добавена реалност” с мобилни устройства в обучението по физика

138, 248

Връзка между научната грамотност и Държавния образователен стандарт за учебно съдържание на учебния предмет "Човекът и природата (5-6кл.)"

  88 стр. 156 стр.

 

Рачева, Вероника Христова, д-р

Прозрение, София

vkozareva@proznanie.bg

Достъпност на уеб съдържанието – насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронното виртуално преподаване

149 стр. 268 стр.

 

С

 

Симитчиева, Аделина Михайлова,

ОУ" Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик

adi_1956@abv.bg

Училището, родителите, културните институти – заедно в търсенето на посланията на художествения текст

  117 стр. 207 стр.

 

Слободская, Ирина Николаевна, к. ф.-м. н.

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Волоград

islobod06@mail.ru

ИКТ с человеческим лицом

  123 стр. 224 стр.

 

Софийска, Бойка Владимирова,

ДГ 129 "Приказен свят", София

boika.sofiiska@abv.bg

Модел на управление с индикатори за качество в предучилищната институция

  37 стр. 78 стр.

 

Спасова, Красимира Стоилова,

ОУ "Даскал Димитри", Кюстендил

krasi77ssa@abv.bg

Работата по проекти – възможност за провокиране на познавателния интерес на учениците в обучението по Човекът и обществото

  189 стр. 373 стр.

 

Станков, Красимир Радков, д-р

ШУ "Епископ К. Преславски", Добрич

krstankov@yahoo.co.uk

Възможности за оптимизиране на техническата подготовка по хандбал на ученици от основна образователна степен.

  110 стр. 191 стр.

 

Стоянова, Жечка Стойчева,

ДГ 17 "Валентина Терешкова", Варна

j2_andreewa@abv.bg

„Bee Bot – играя и уча”. Приложение на дигиталната играчка в разновъзрастова група на ДГ

79 стр. 141 стр. 

 

Стоянова, Диана Велкова,

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

di_vest@yahoo.com

Дидактически модел за използване на технологията „Добавена реалност” с мобилни устройства в обучението по физика

  138 стр. 248 стр.

 

Стоянова, Снежана Лазарова, гл. ас. д-р

ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен

sn_lazarova@abv.bg

Лапбукът като средство за повишаване на познавателната активност на учениците

21 стр. 444 стр.

Т

 

Табакова, Недялка Иванова,

лДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора

stanimir_781978@abv.bg

Лесно е да се учи английски език в детската градина

  146 стр. 301 стр.

 

Табакова-Комсалова, Венета Веселинова,

РИО, Пловдив

tabakova_rio@abv.bg

Един експеримент върху обучение по компютърно моделиране - идея, реализация, резултати

86 стр. 154 стр. 

 

Терзиева, Маргарита Тодорова, проф. дпн

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

mtterzieva@gmail.com

Методическите идеи на Юрий Усов за развитието на кинопедагогиката и техните български проекции

  112 стр. 197 стр.

 

Тодорова, Антоанета Иванова,

ДГ 1 "Ведрица", Благоевград

cdg1vedrica@mail.bg

Приложение на иновативните подходи на взаимодействие в педагогиката на свободното време в детската градина

146 стр. 301 стр. 

 

Тодорова, Румяна Георгиева,

ДГ "Знаме на мира", Враца

rumiana33@abv.bg

Практически идеи за възпитаване на безопасно поведение на пътя

  159 стр. 110 стр.

 

Тодорова, Боряна Илиева, доц. д-р

РУ "Ангел Кънчев", Русе

btodorova@uni-ruse.bg

Относно изучаването на светлината и нейното значение за глобалното човешко познание

  92 стр. 165 стр.

 

Тодорова, Елена Христова, гл. ас. д-р

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

eli_tod@abv.bg

Учебно съдържание на задачите по информационни технологии в прогимназията по темата „Компютърни презентации“

  174 стр. 338 стр.

 

Топалова, Весела Александрова,

ЕГ "Бертолт Брехт", Пазарджик

vesi_aleksandrova@yahoo.com

„От извора на българската красота и сила“. Майсторски клас по български език и литература за 10 и 11.кла

119 стр. 210 стр.

Х

 

Христов, Христо Тошков, ас.

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

hristo.toshkov@gmail.com

Приложение на метода „Фокус групи“ в обучението по уеб технологии

169 стр. 324 стр. 

 

Христова, Валентина Петкова,

ДГ "Знаме на мира", Враца

valia_ph@abv.bg

Практически идеи за възпитаване на безопасно поведение на пътя

  81 стр. 145 стр.

 

Христова, Ясена Валериева,

ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

jas_christova@izkustva.net

Образователна система в България – сравнителен анализ

34 стр. 70 стр.


Ц

 

Цанкова, Милена Илиева, доц. д-р

ШУ "Епископ Константин Преславски", Добрич

milena_b@abv.bg

Приложение на дидактическите средства при практическата дейност на студентите в детската градина

75 стр. 135 стр.


Ч

 

 

Ш

 

Шапкалова, Светла Ангелова, гл. ас. д-р

Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

sasch@abv.bg

Ново издание по методика на обучението по религия във висшите светски училища

13 стр. 20 стр.

 

Я

 


.

K

 

S